Wspólnoty

Parafialna Rada Ekonomiczna – to wspólnota osób pomagająca proboszczowi w sprawach materialnych (administrowanie dobrami parafialnymi, nieruchomościami, dobrami ruchomymi i rezerwami finansowymi) zgodnie z kan. 537 Kodeksu Prawa Kanonicznego i Statutu Parafialnej Rady Ekonomicznej III Powojennego Synodu Archidiecezji Gnieźnieńskiej. Zebrania zwołuje proboszcz i przewodniczy obradom. Rada ma głos doradczy dla decyzji proboszcza i ekonoma domu zakonnego.