Wspólnoty

Koło Przyjaciół Radia Maryja powstało przy Parafii św. Jana Apostoła w 2005 roku. Koło liczy obecnie 15 osób. Prowadzi następującą działalność:

  • informacyjną,
  • kolportaż prasy katolickiej i książek o tematyce religijnej,
  • przyjmowanie darów serca na działalność i rozwój Radia Maryja i Telewizji TRWAM,
  • pielgrzymki do Sanktuariów i Miejsc Świętych.

Działalność koła obejmuje następujące kierunki: informacja, formacja, organizacja, akcja. Raz w miesiącu członkowie biorą udział we Mszy Św. odprawianej w intencji Ojca Św., Ojczyzny, kapłanów, Radia Maryja oraz innych dzieł przy nim powstałych. Formacja obejmuje czytanie i rozważanie Pisma Świętego, poznanie wypowiedzi papieży: św. Jana Pawła II i Franciszka. Kilka razy w roku organizowane są wyjazdy na pielgrzymki. KPRM włącza się czynnie w życie Kościoła, bierze udział w różnych inicjatywach w obronie życia od poczęcia do naturalnej śmierci, Radia Maryja, TV Trwam i Ojczyzny. KPRM uczestniczy obecnie w Krucjacie Różańcowej za Ojczyznę, a także modlitwie w intencji o nowe powołania do służby Bożej. Odpowiedzialną za Koło jest Zofia Duda.

Opiekunem duchowym jest o. Ireneusz Naumowicz.

 Linki: