Wspólnoty

Ruch Światło-Życie – popularnie zwany też „ruchem oazowym” lub „oazą”, jest jednym z ruchów odnowy Kościoła według nauczania Soboru Watykańskiego II. Założony został przez Sługę Bożego ks. Franciszka Blachnickiego. Gromadzi ludzi w różnym wieku: dzieci, młodzież i dorosłych oraz rodziny w Domowym Kościele. Poprzez odpowiednią dla każdej z tych grup formację Ruch Światło-Życie wychowuje dojrzałych chrześcijan i służy odnowie Kościoła.

Formacja w Ruchu Światło-Życie odbywa się poprzez cotygodniowe spotkania w małych grupach w ciągu roku, a jej dopełnieniem są 15-dniowe rekolekcje wakacyjne.

Wspólnota w naszej parafii to:
Oaza Dzieci Bożych (ODB) – dzieci ze szkoły podstawowej – spotkania w niedzielę po Mszy św. o godz. 11.00

Spotkania Ruchu Światło-Życie w każdy czwartek o godz: 19.00

Opiekunem Ruchu Światło-Życie jest o. Mateusz Kamecki Kontakt: katechetamogilnoofmcap@gmail.com