ECS Wojciech-Adalbert

Działalność Stowarzyszenia Europejskie Centrum Spotkań wiąże się z Klasztorem Mogileńskim, który swoją historią sięga korzeni naszej Ojczyzny a dziś jest jego siedzibą i miejscem, gdzie spotyka się wielu ludzi. I właśnie „spotkanie” jest ideą, która przyświeca różnym formom naszej działalności. Naszą intencją jest, by każdy – wędrowiec, turysta czy pielgrzym – witany był ze staropolską życzliwością, by czuł się jak w domu. Wspólnie tworzymy to miejsce – wspierając prace renowacyjne, dbając o jego piękno i klimat, myśląc o przyszłych pokoleniach, dla których chcemy zostawić coś szlachetnego po sobie.

NASZ KLASZTOR – NASZ DOM: to hasło zaprasza ludzi różnych języków, kultur i wyznań. Chcemy, by wspólnym językiem dla wszystkich był ewangeliczny język miłości. Chcemy tym językiem mówić o chrześcijańskich korzeniach Europy i o Polsce – naszej Ojczyźnie.  Chcemy uchronić od zapomnienia to, co w Mogilnie zapisało się i wciąż zapisuje pięknymi świadectwami szlachetnych ludzi. Chcemy ukazywać wartość Rodziny i wspierać wychowanie dzieci. Stowarzyszenie ECS liczy obecnie 26 osób. Swą siedzibę posiada przy klasztorze realizując swoje statutowe zadania. W 2015 roku upłynęło 15. lat działalności Stowarzyszenia.

Dyrektorem ECS jest o. Proboszcz, zastępcą Hieronim Rumianowski.

Krótki opis działalności

Europejskie Centrum Spotkań w Klasztorze Mogileńskim działa od 11 lipca 2000 roku. Choć równolegle wciąż działy się remonty, już od wtedy ośrodek stanowił wielofunkcyjną bazę dla turystów, pielgrzymów i grup zorganizowanych. Do ECS najczęściej przybywa młodzież. Organizowane są cykliczne spotkania dla ludności miejscowej o charakterze kulturalnym i patriotycznym, często z zaproszeniem znanych artystów. Najczęściej jednak ECS udostępniane jest grupom, które przyjeżdżają na Szlak Piastowski z własnym programem. Wśród nich są to spotkania naukowców, młodzieży z grup mniejszości narodowych, harcerzy, a także spotkania ekumeniczne. Gościmy grupy z zagranicy – szczególnie z Niemiec, z Czech, z krajów wschodnich. Nierzadko sponsorujemy pobyt młodzieży biednej. Podejmujemy tematy integracji europejskiej na międzynarodowych spotkaniach młodzieżowych. Są też plenery artystyczne, malarskie. W 2006 roku zorganizowaliśmy ogólnopolski zjazd dziennikarzy i konferencje na temat dziedzictwa narodowego. W roku 2005 Klasztor Mogileński był planem filmowym dla filmu pt. „Kto nigdy nie żył” w reżyserii Andrzeja Seweryna. W maju 2007 odbyło się tu spotkanie biskupów europejskich, organizowane przez ks. Abp Henryka Muszyńskiego. Do niecodziennych wydarzeń należy zaliczyć Spotkanie Ojczyzn w 2010 roku, na które przyjechali Ukraińcy z Kijowa, Lwowa, Równego i Jazłowca. Sala kominkowa wysłuchała juz wielu wykładów. W Klasztorze gościło kilkunastu rektorów wyższych uczelni z całego kraju. Każdy, kto tu przybywa, dokłada coś do „budowy Domu” – cegłę, słowo lub cząstkę serca…