Wspólnoty

Liturgiczna Służba Ołtarza – jest to wspólnota osób posługujących Bogu, szczególnie podczas celebracji Eucharystii. Służba liturgiczna ma za zadanie dbać o piękno liturgii. Wskazuje, że każde nabożeństwo sprawowane w kościele, jest nie tylko sprawą kapłana, lecz konieczne jest zaangażowanie całej parafii i wszystkich wiernych. Liturgię trzeba bowiem współtworzyć i czynnie w niej uczestniczyć.

Służbę liturgiczną w naszej parafii tworzą kandydaci, ministranci oraz lektorzy. Zbiórki odbywają się w każdą sobotę – o godz. 9:30 dla młodszych ministrantów, a o godz. 10:30 dla starszych ministrantów i lektorów.

Dzięki staraniom zarządu oraz ogromnej pracy włożonej przez ministrantów i lektorów, jakość liturgii w parafii klasztornej jest obiektem uznania goszczących w Mogilnie księży. Udało się nam wypracować stałą formację duchową oraz regularne warsztaty liturgiczne. Dużą popularnością wśród członków Służby Liturgicznej cieszy się sport, czego wyrazem były V Mistrzostwa Ministrantów i Lektorów o Puchar Prowincjała Prowincji Warszawskiej Braci Mniejszych Kapucynów zorganizowane w Mogilnie, w marcu 2015 roku. Zawodnicy starszej kategorii obronili zdobyty przed rokiem w Lubartowie puchar, natomiast młodsi zajęli w swojej kategorii II miejsce. Innym ogromnym sukcesem było zwycięstwo w Mistrzostwach Ministrantów Służby Liturgicznej Archidiecezji Gnieźnieńskiej w Kiszkowie w roku 2012 oraz V miesjce na Mistrzostwach Polski Służby Liturgicznej w Częstochowie również rok 2012. Zarząd stara się kształtować u młodszych kolegów postawę patriotyczną, regularnie rozmawiamy, a także komentujemy bieżące wydarzenia w kraju i na świecie biorąc pod uwagę nasze chrześcijańskie korzenie oraz społeczną naukę Kościoła Katolickiego.

Regulamin LSO w parafii św. Jana Apostoła

Opiekunem Liturgicznej Służby Ołtarza jest o. Mateusz Kamecki Kontakt: katechetamogilnoofmcap@gmail.com