Wspólnoty

Parafialna Rada Duszpasterska – to wspólnota osób służących proboszczowi radą w sprawach duszpasterskich i jest miejscem aktywnego, współodpowiedzialnego zaangażowania świeckich w posłannictwo zbawcze Kościoła, zgodnie z kan. 536 Kodeksu Prawa Kanonicznego i Statutu Parafialnej Rady Duszpasterskiej III Powojennego Synodu Archidiecezji Gnieźnieńskiej.

Zebrania zwołuje proboszcz i przewodniczy obradom. Rada ma głos doradczy dla decyzji proboszcza i wspólnoty braci.