Wspólnoty

caritas_mParafialny Zespół Caritas został powołany 5 grudnia 2008 roku (Dekretem nr 6/2008 Dyrektora Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej).

Prace Parafialnego Zespołu Caritas stanowią realizację zadań, inicjatyw, akcji Caritas Polska, które działa w oparciu o ustawę z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła katolickiego, a także Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej.

Celem Zespołu jest niesienie pomocy potrzebującym jej osobom zamieszkałym na terenie parafii, pełne i stałe rozpoznawanie potrzeb i możliwości pomocy charytatywnej na terenie parafii. Zespół otacza opieką i inicjuje różnego rodzaju przedsięwzięcia wspierające zwłaszcza dzieci z ubogich rodzin naszej parafii znajdujące się w trudnej sytuacji materialnej. PZC czyni starania w zakresie zbiórki żywności ubogim rodzinom, zbiórki przyborów szkolnych w ramach akcji „Tornister pełen uśmiechów”, organizuje festyny w ramach święta Św. Feliksa z Cantalice – patrona dzieci, Dni Benedyktyńskich, podejmuje sprzedaż świec, bukietów z kwiatów, wianków, pierogów, rogali, paschalików, sianka dla pozyskania funduszy dla ubogich rodzin z parafii; uczestniczy w akcjach: „Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom”, „Jałmużna Wielkopostna”, Ogólnopolska zbiórka żywności Caritas –  „Tak, pomagam”, a także organizuje: Dzień Chorego, spotkania opłatkowe, mikołajkowe, wielkanocne dla dzieci, Dzień Dziecka, wyjazdy do teatru, wycieczki, pielgrzymki, rajdy rowerowe i inne.

Biuro Parafialnego Zespołu Caritas czynne jest w poniedziałek w godzinach 19.00 – 19.30.

Przewodniczącym PZC jest o. Proboszcz, zastępcą Irena Baranowska.

Statut PZC (pobierz plik)

Osoby oraz instytucje, które chciałyby wesprzeć działania naszej Caritas mogą wybrać formę pomocy najlepiej dostosowaną do ich możliwości oraz preferencji:

  • wsparcie poprzez modlitwę
  • praca wolontariuszy
  • 1% podatku dochodowego za poprzedni rok podatkowy mogą dokonać płatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych oraz prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą i korzystający z podatku liniowego 19% (CARITAS Archidiecezji Gnieźnieńskiej, numer KRS: 0000195886) dopisek Parafia św. Jana Ap. w Mogilnie
  • wsparcie finansowe w postaci darowizny. Wpłaty można dokonać na konto jako darowiznę na rzecz Kościoła Katolickiego lub dokonać wpłaty na konkretne działanie, zaznaczając to na przelewie: nr konta: 15 1160 2202 0000 0000 5864 4406 Parafia św. Jana Apostoła z dopiskiem Caritas Mogilno
  • wsparcie rzeczowe – na rzecz naszej Caritas można przekazać dobra mogące służyć realizacji celów statutowych