Wspólnoty

Grupy Modlitwy, powstała z inicjatywy św. Ojca Pio z Pietrelciny – zakonnika, kapłana w powołaniu franciszkańsko-kapucyńskim; w obliczu potrzeb duchowych naszych czasów Grupy Modlitwy chcą współpracować w urzeczywistnianiu Królestwa Bożego według nauki Jezusa, który wielokrotnie podkreślał konieczność modlitwy i jej uczył. W Polsce działa ponad trzysta Grup Modlitwy Ojca Pio skupiający osoby świeckie różnych stanów. W naszej parafii Grupa Modlitwy powstała jako owoc rekolekcji adwentowych w roku 2014r., które przybliżyły postać Stygmatyka naszych czasów. Grupy chcą kierować się ogólnymi zasadami franciszkańskiej duchowości Ojca Pio. Są to:

  • pełne i bezwarunkowe przylgnięcie do nauki Kościoła katolickiego, kierowanego przez papieża i biskupów;
  • posłuszeństwo papieżowi i biskupom, których rzecznikiem jest kapłan, dyrektor duchowy, mianowany przez biskupa;
  • modlitwa z Kościołem, za Kościół i w Kościele, z czynnym uczestnictwem w życiu liturgicznym i sakramentalnym, przeżywanym jako szczyt wewnętrznej jedności z Bogiem;
  • wynagradzanie poprzez udział w cierpieniach Chrystusa według nauki Świętego Pawła;
  • czynna miłość, niosąca ulgę cierpiącym i potrzebującym, jako praktyczne urzeczywistnienie miłości do Boga.

Spotkania formacyjno-organizacyjne Grupy każdego 21 dnia miesiąca o godz. 19.00.

Msze św. wotywne za wstawiennictwem św. O. Pio każdego 23 dnia miesiąca o godz. 18.00.

Eucharystię poprzedza modlitwa z odczytaniem intencji o godz. 17.30.

Opiekunem duchowym jest o. Krzysztof Wyszyński.