Wspólnoty

krzyz-harcerski-fse

Ruch wychowawczy dla dzieci i młodzieży w wieku od 8 do 18 lat, prowadzony przez kadrę wychowawczą, którą stanowią młodzi w wieku 18-26 lat i więcej wraz z udziałem dorosłych oraz rodziców, którzy pomagają młodym stworzyć wielki świat młodzieńczej przygody.

Ruch skautowy opiera się na się na pedagogice Roberta Baden-Powella (1907). Katolickie podstawy ruchu wypracował o. Jakub Sevin, jezuita cieszący się wielkim uznaniem samego twórcy Baden-Powella. Skauci jednoczą młodych z różnych krajów Europy, mają te same oznaczenia, prawo, mundury, teksty podstawowe, pedagogikę. Ruch na gruncie polskim czerpie z bogatej tradycji przedwojennego harcerstwa polskiego, reprezentowanego przez takie postaci jak Stanisław Siedlaczek, ks. Kazimierz Lutosławski, Andrzej Małkowski i inni. Młody człowiek stając się skautem ma możliwość osobistego rozwoju w pięciu dziedzinach: zdrowie i sprawność fizyczna, zmysł praktyczny, kształcenie charakteru, zmysł służby, życie religijne.

Skauci Europy dzielą się na trzy gałęzie:

  • wilczki (8-12 lat),
  • harcerki i harcerze (12-17 lat),
  • przewodniczki i wędrownicy (powyżej 17 lat).

Skauci Europy to ruch istniejący w 20 krajach Europy, skupiający organizacje katolickie, protestanckie i prawosławne. Skauci Europy to ruch, w którym kultywuje się miłość do Ojczyzny wraz z miłością do innych narodów, tak właściwą duchowi chrześcijaństwa. Organizacje katolickie cieszą się statusem prywatnego stowarzyszenia wiernych prawa pontyfikalnego, nadanego przez Stolicę Świętą w 2003 r. W Polsce Skauci Europy (Stowarzyszenie Harcerstwa Katolickiego „Zawisza” Federacja Skautingu Europejskiego) są uznani przez Konferencję Episkopatu Polski. Skauci Europy współpracują ściśle z pozostałymi organizacjami harcerskimi w Polsce (ZHP, ZHR, SH), podejmując wspólne inicjatywy i służby przy różnych okazjach (np. uroczystości państwowe, Dzień Papieski).

Przy naszej Parafii istnieje zastęp dziewcząt „Nietoperz” z odpowiedzialną – druhną Olgą Czerwińską.

Opiekun: o. Grzegorz Sucheński


AKTUALNOŚCI I OGŁOSZENIA

Kontakt:

Adam Wełnic – Akela w grupie chłopców

tel. kom. 601-215-545

e-mail: wilczki.mogilno@gmail.com

Informujemy, że grupa najmłodsza dziewcząt (kandydatki do grupy wilczków) będzie się mogła zebrać dopiero wtedy, kiedy znajdziemy osobę – kobietę do pełnienia funkcji AKELI. Akelą może być osoba pełnoletnia. Przyjmujemy zgłoszenia.