Biuro parafialne

Eucharystia jest „źródłem i zarazem szczytem całego życia chrześcijańskiego” (Konstytucja Lumen gentium, 11, Soboru Watykańskiego II).

Każdy sakrament jest wielką tajemnicą wiary, zatem przygotowanie dzieci do sakramentu pokuty i pojednania oraz Eucharystii ma charakter wprowadzenia w misterium. Przygotowanie zarówno dzieci, jak i ich rodziców, to nie tylko odpowiednie przekazanie wiedzy, ale przede wszystkim kształtowanie postaw i pogłębienie duchowości. Na drodze formacyjnej dzieci są uświadamiane, że przygotowują się do dwóch sakramentów: pokuty i pojednania oraz Eucharystii. Natomiast ich rodziców i rodziny zachęcamy do pogłębiania życia duchowego, osobistej troski o wiarygodne i czytelne świadectwo wyznawanej i praktykowanej wiary.

Potrzebne dokumenty:

  • metryka chrztu
    • dziecko ochrzczone poza Parafią św. Jana Apostoła w Mogilnie przedstawia katechecie zaświadczenie o chrzcie
    • dziecko ochrzczone w Parafii św. Jana Apostoła w Mogilnie informuje katechetę o dacie chrztu
  • w sytuacji dzieci spoza Parafii Św. Jana Apostoła, konieczny jest dokument – zgoda Ks. Proboszcza – na przyjęcie Pierwszej Komunii Świętej poza swoją Parafią.

Odpowiedzialnymi za przygotowanie do Sakramentu pokuty i pojednania i Pierwszej Komunii Świętej jest o. Proboszcz i panie katechetki Arleta Michalak i Renata Rybicka.