Biuro parafialne

Zamieszkanie na terenie Parafii św. Jana Apostoła w Mogilnie i opuszczenie Parafii

Jeżeli osoba (rodzina) zmieniła miejsce zamieszkania i przybyła na teren naszej parafii, to powinna informację o zaistniałej zmianie w możliwie jak najkrótszym czasie osobiście zgłosić do biura parafialnego. Informacja ta zostanie wprowadzana do kartoteki parafialnej z zachowaniem ustawy o ochronie danych osobowych. Zostanie założona karta personalna (karta rodziny). Informacji tej nie powinno odkładać się na czas kolędy (wizyty duszpasterskiej). Uprzednie zgłoszenie pozwala uniknąć szereg nieporozumień i usprawnia naszą posługę duszpasterską.
Podobnie ma się sprawa z opuszczeniem parafii, które następuje wraz ze zmianą miejsca zamieszkania. Jeżeli osoba (rodzina) opuszcza parafię, dobrze byłoby, żeby tę informację podać osobiście do biura parafialnego.

Przynależność do jakiejkolwiek parafii wynika z tytułu stałego lub czasowego zamieszkania na jej terenie, a nie z tytułu zameldowania.