Biuro parafialne

Chrzest święty jest fundamentem całego życia chrześcijańskiego, bramą życia w Duchu i bramą otwierającą dostęp do innych sakramentów (Katechizm Kościoła Katolickiego nr 1213).

Sakrament Chrztu Świętego w naszej parafii udzielany jest w pierwszą niedzielę miesiąca na Mszy Św. o godzinie 12:30 i ostatnią sobotę miesiąca poza Mszą Św. o godzinie 14:00.

Potrzebne dokumenty podczas zgłoszenia dziecka do sakramentu chrztu:

  • akt urodzenia dziecka wydany przez Urząd Stanu Cywilnego
  • dane o rodzicach chrzestnych /imiona, nazwiska i adresy zamieszkania, rok urodzenia/; w wyborze rodziców chrzestnych istotne jest kryterium: uporządkowany stosunek do zasad moralności chrześcijańskiej, przyjęli już sakrament bierzmowania.
  • zaświadczenie z parafii zamieszkania rodziców chrzestnych o praktykowaniu wiary katolickiej podpisane przez Ks. Proboszcza lub inną osobę upoważnioną do wydania dokumentu.
  • w przypadku osób mieszkających poza naszą parafią – zgoda na chrzest dziecka od swojego Ks. Proboszcza
  • w przypadku kandydatów do chrztu, którzy ukończyli 14. rok życia – odpis zupełny aktu urodzenia

Spotkanie rodziców dziecka i rodziców chrzestnych w piątek poprzedzający sakrament chrztu świętego o godz. 19.15. Spotkanie przed chrztem ma charakter katechezy, omawia liturgię sakramentu i uzupełnia formalności. Obecność na spotkaniu jest obowiązkowa.

Parafianie, którzy mają być Rodzicami chrzestnymi w innej Parafii niż w kościele św. Jana Apostoła w Mogilnie, mają obowiązek osobistego stawienia się po zaświadczenie w godzinach otwarcia biura parafialnego, albo w innym czasie po wcześniejszym umówieniu z o. Proboszczem /tel. 786.818.603/