Biuro parafialne

Przyjęcie sakramentu bierzmowania jest konieczne jako dopełnienie łaski chrztu; przez sakrament bierzmowania ochrzczeni jeszcze ściślej wiążą się z Kościołem, otrzymują moc Ducha Świętego i w ten sposób jeszcze mocniej zobowiązani są, jako prawdziwi świadkowie Chrystusa, do szerzenia wiary słowem i uczynkiem oraz do bronienia jej. (Katechizm Kościoła Katolickiego, nr 1285).

Przygotowanie do sakramentu bierzmowania odbywa się zasadniczo w trakcie trwania nauki w gimnazjum, a bezpośrednie, w trzeciej klasie gimnazjum. Poszczególne roczniki mają oddzielny program przygotowania.

Czuwania modlitewne dla kandydatów do bierzmowania odbywają się w każdy pierwszy piątek miesiąca o godz. 19.00

Spotkania odbywają się zgodnie z ogłoszeniami podawanymi na stronie internetowej parafii.

Potrzebne dokumenty:

  • metryka chrztu
  • zaświadczenie o uczestnictwie w katechezie szkolnej lub ostatnie świadectwo katechizacji, w przypadku osób starszych – świadectwo ukończenia katechizacji szkolnej

Sakrament bierzmowania w naszej parafii zwykle odbywa się w Uroczystość Zesłania Ducha Świętego.