Biuro parafialne

Ciała zmarłych powinny być traktowane z szacunkiem i miłością wypływającą z wiary i nadziei zmartwychwstania. Grzebanie zmarłych jest uczynkiem miłosierdzia względem ciała; jest uczczeniem dzieci Bożych, będących świątynią Ducha Świętego (Katechizm Kościoła Katolickiego, nr 2300).

Potrzebne dokumenty do przedstawienia w biurze parafialnym:

  • akt zgonu
  • karta zgonu – od lekarza
  • zaświadczenie o udzieleniu sakramentu chorych i wiatyku (Komunii świętej), jeśli zgon nastąpił poza parafią lub w szpitalu (wystawia je kapelan szpitala)
  • zgoda własnej parafii, jeśli pogrzeb odbywa się na terenie innej parafii

Istnieje możliwość przygotowania przez rodzinę wspomnienia o zmarłym. Formularz do pobrania tutaj.

Ustalanie terminu pogrzebu następuje podczas załatwiania formalności w godzinach urzędowania biura parafialnego. W wyjątkowych sytuacjach: tel. 786.818.603

Informacje dotyczące opłaty za grób /pokładne/ udzielane są w biurze parafialnym /tel. 52 315 24 08/. Opłat cmentarnych dotyczących grobów dokonujemy w biurze Parafii Św. Jana Apostoła.

Cmentarz /administracja/: tel. +48 (52) 315 51 79

Oświadczenie o zwolnieniu miejsca na cmentarzu

Wyszukiwanie zmarłych pochowanych na cmentarzu parafii św. Jana Ap. i parafii Jakuba Ap. w Mogilnie

Regulamin cmentarza w Mogilnie