Stowarzyszenie „Spotkania Małżeńskie”

Stowarzyszenie „Spotkania Małżeńskie”

  • Warsztaty-rekolekcje dla małżeństw sakramentalnych i niesakramentalnych.

  • Weekendy rekolekcyjne, mają na celu pogłębienie więzi małżeńskich poprzez polepszenie komunikacji pomiędzy małżonkami oraz polepszenie dialogu małżonków z Panem Bogiem.

  • Weekend dla wszystkich małżeństw i par, które żyją razem od wielu lat i nie mają przeciwwskazań do zawarcia sakramentalnego związku małżeńskiego. To wyjątkowy weekendowy warsztat doskonalący dialog małżeński. Odbędzie się 13-15 października w Gnieźnie.

Szczegółowe informacje i kontakt do organizatorów na stronie w zakładce terminy i ośrodek Gnieźnieński www.spotkaniamalzenskie.pl

lub na FB: Spotkania Małżeńskie – Ośrodek gnieźnieński