Przypomnienie Kurii Metropolitalnej w Gnieźnie

Przypomnienie Kurii Metropolitalnej w Gnieźnie pewnych zasad wiążących się z kampanią przed wyborami parlamentarnymi w Polsce.

 

Księża, nie angażując się w politykę, mają obowiązek wcielać w życie zasady katolickiej nauki społecznej i być ludźmi wrażliwymi na sprawy publiczne dotyczące narodu i państwa. Muszą jednak pamiętać, że pozostają osobami publicznymi i nie wolno im wykorzystywać swego urzędu, a tym bardziej ambony, do głoszenia własnych, prywatnych przekonań. Ksiądz nie powinien zatem wskazywać konkretnej partii czy kandydata, ale może przypominać, jakimi zasadami ma kierować się polityk i które punkty jego programu zgadzają się z nauczaniem Kościoła, a które mu przeczą. Kapłani nie powinni także organizować spotkań o charakterze politycznym w kościołach, na plebaniach i w innych budynkach kościelnych. Nie należy również umieszczać banerów, plakatów czy ulotek wyborczych w gablotach ogłoszeń, na parkanach czy płotach należących do parafii.