Życzenia z okazji Świąt Narodzenia Pańskiego

Drodzy Parafianie, Przyjaciele klasztoru, Szanowni Goście!

 

         Przez kolejne lata przyswajamy sobie tajemnicę EMMANUELA – Boga z nami. Ta wspólnota Boga z ludźmi, niepowtarzalna i nieporównywalna do żadnej innej, zajaśniała blaskiem Miłości przez zjednoczenie Boga z człowiekiem w Maryi. Do tej wspólnoty w sposób wyjątkowy został włączony św. Józef.

         W Betlejem rodzi się Jezus – powstaje wspólnota ludzi wokół żywej osoby Boga-Człowieka, Jezusa z Nazaretu. Przychodzą pasterze, mędrcy, … My również czujemy się wspólnotą Bożą przez wiarę, nadzieję i miłość.

         Z okazji Świąt Narodzenia Pańskiego życzę radości serca przeżywającego żywą obecność Jezusa w codziennej pobożności  i w rozmaitości trudów nad Dobrem, nad miłością Boga i bliźniego. Życzę głębokiego poczucia szczęścia i pokoju ducha, zdrowia i pomyślności w każdym dniu Nowego Roku 2024.

 

Z Franciszkowym pozdrowieniem POKÓJ i DOBRO

           Ireneusz Naumowicz OFMCap. ze Współbraćmi