Zapytanie ofertowe

ZAPYTANIE OFERTOWE

W związku z planowanymi pracami konserwatorsko – restauratorskimi przy drewnianych złoconych zacheuszkach w stylu Ludwika XVI i drewnianej złoconej ramie obrazu św. Scholastyki, z ołtarza pod tym samym wezwaniem; z kościoła św. Jana Apostoła w Mogilnie prosimy zainteresowane osoby o nadesłanie kosztorysów ofertowych na prace.

Warunkiem niezbędnym jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów na kierunku konserwacja i restauracja dzieł sztuki w zakresie konserwacji rzeźby polichromowanej oraz udokumentowanego doświadczenia zawodowego przy tego typu obiektach.

Stan zachowania obiektów i program prac konserwatorskich:

Drewniane elementy zachowane w stanie dostatecznym. Samo podłoże drewniane zachowana dość dobrze, posiada niezbędną wytrzymałość, brak też większych ubytków. Drewno miejscowo zaatakowane przez owady. Ubytek suchej masy drewna miejscami szacowany na 25-30%. Pęknięcia i uszkodzenia fragmentów dekoracji roślinnej wraz z drobnymi ubytkami opracowania rzeźbiarskiego (poszczególne listki, fragmenty gałązek).

Oryginalna warstwa zaprawy zachowana szczątkowo, w zagłębieniach ornamentów. Na niej wtórna warstwa zaprawy kredowo – klejowej i opracowanie pozłotnicze wykonane szlagmetalem. Na tej warstwie kolejna zaprawa, o charakterze emulsyjnym , ugrowe podmalowanie i dwie warstwy. Pozłotnicze wykonane szlagmetalem na mikstion. Wszystkie warstwy silnie skorodowane.

W ramach prac konserwatorsko – restauratorskich przewiduje się powrót do oryginalnego opracowania – rekonstrukcję niezachowanych złoceń wraz z laserunkami.

 1. Wykonanie dokumentacji fotograficznej stanu zachowania przed konserwacją
 1. Demontaż elementów, zabezpieczenie na czas transportu i transport do pracowni
 1. Dezynsekcja elementów zaatakowanych przez owady – zastosowanie środków zawierających permetrynę w rozpuszczalnikach lotnych, nie pozostawiających śladów,bezpiecznych dla warstwy malarskiej obiektu – wprowadzenie środków poprzez iniekcję, następnie zabezpieczenie całości na czas działania wprowadzonego środka.
 1. Usunięcie wtórnych warstw zapraw i złoceń
 2. Impregnacja elementów wymagających wzmocnienia strukturalnego – roztwór paraloidu B72 w toluenie.
 1. Wykonanie uzupełnień ubytków drewna – brakujących fragmentów – większe ubytki drewna zastosowanie żywicy epoksydowej, odpornej na starzenie i żółknięcie do stworzenia kitów trocinowych, drobniejsze ubytki drewna – dwuskładnikowa chemoutwardzalna żywica epoksydowa Araldite HV 36
 1. Założenie i opracowanie gruntów pozłotniczych na elementy drewniane
 1. Wykonanie uzupełnień ubytków warstw złoceń – przy zastosowaniu wytrawy olejnej – na mikstion lub systemu Kölner. Złocenia złotem płatkowym.
 1. Wykonanie srebrzeń srebrem strącanym w technice pulmentowej.
 1. Zabezpieczenie powierzchni elementów przez dwukrotne pokrycie roztworem Paraloidu B44 w toluenie
 1. Montaż w kościele.

Przedmiar prac – zacheuszki – 1 sztuka : konstrukcja drewniana – podłoże zacheuszków – 63 decymetry kwadratowe; złocenia  – 73 decymetry kwadratowe,

rama obrazu św. Scholastyki : konstrukcja drewniana – podłoże zacheuszków – 210 decymetry kwadratowe; złocenia  – 237 decymetry kwadratowe,

Do konserwacji i restauracji w roku 2016 przewidziano 6 zacheuszy i ramę obrazu

O nadsyłanie ofert na piśmie prosimy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25 marca 2016 roku, na adres:

Parafia rzymskokatolicka p.w. św. Jana Apostoła

Ul. Benedykta XVI nr 1

88-300 Mogilno

 

 

Zdjęcie ramy obrazu św. Scholastyki

Zdjęcie zacheuszka