V Złaz Seniorów Chorągwi Kujawsko-Pomorskiej ZHP w Mogilnie

„W dniu 7 sierpnia br. w Mogilnie odbył się  V Złaz Seniorów Chorągwi Kujawsko – Pomorskiej ZHP. W złazie brało udział 74 harcerek i harcerzy seniorów z kręgów w Świeciu, Szubinie, Inowrocławiu, Bydgoszczy, Toruniu, Poznaniu i Wągrowcu oraz oczywiście z dwóch mogileńskich kręgów seniorskich, którzy byli gospodarzami złazu.

Uczestników złazu można było spotkać w wielu miejscach w Mogilnie, m.in. przy pomniku Powstańca wielkopolskiego, gdzie delegacja złożyła kwiaty i zapaliła znicze, pod pomnikiem na rynku i tablicą na rynku poświęconą Św. Janowi Pawłowi II, w Zespole Szkół w Mogilnie, w klasztorze, kościele farnym  oraz na mogileńskim cmentarzu.

Na zakończenie złazu przed Domem Harcerza odbyło się ognisko, które było okazją do spotkania uczestników m. in. z władzami powiatu Panem Bartoszem Nowackim – Starostą Mogileńskim  i miasta Panem Leszkiem Duszyńskim – Burmistrzem Mogilna.”

cyt. za  (kliknij w link) link

Poniżej krótka relacja video

Film promujący sklepMogilno.pl wykonany przez Projekt Video na zlecenie w3m.pl przy okazji Złazu Seniorów Chorągwi Kujawsko-Pomorskiej.

https://sklepmogilno.pl/