STATYSTYKA ZA ROK 2023 i PLANY NA ROK 2024

I. Sakramenty święte w 2023 roku:

 • Chrzty 22.
 • Komunia św. – 36.
 • Bierzmowanie – 40.
 • Śluby – 6.
 • Zmarli parafianie – 51.

II. Kolęda:

 • Ilość rodzin 1.613.
 • Ilość parafian 4.281.
 • Ilość rodzin, które przyjęły kolędę 1.084 – 66,5%.
 • Ilość rodzin nieobecnych 508 – 32%.
 • Ilość rodzin, które odmowy przyjęcia kolędy 48 – 1,5%.

III. Prace zrealizowane w 2023 roku:

 • Wymiana drzwi na klatkach schodowych na przeciwpożarowe EI 30S (1 szt.); koszt 20. 924,83 gr. – w tym 4.924,83 gr. parafia; 16.000 zł. dotacja z Gminy Mogilno.

 • Instalacja przeciwpożarowa w kościele – kolejny etap; koszt 88.187,94 gr. – w tym 1.187,94 gr. parafia; 12.000 zł. dotacja od Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Toruniu; 75.000 zł. dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

IV. Prace planowane do realizacji w roku 2024:

 • Kontynuacja prac przy wymianie okien, złożony wniosek o dofinansowanie do Starostwa Powiatowego, planujemy złożyć jeszcze do Kurii Gnieźnieńskiej zakres we wnioskach obejmuje 4 sztuki okien.

 • Kontynuacja prac przy wymianie drzwi klatkowych na przeciwpożarowe, co pozwoliłoby zabezpieczyć klasztor i ludzi w razie pożaru, jest to jeden z elementów, które musimy wykonać według wytycznych Straży Pożarnej. Tutaj złożyliśmy w II turze Formularz zgłoszeniowy do dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków do Gminy Mogilno i otrzymaliśmy promesę w wysokości 415.730,83 gr.

 • Kontynuacja prac przy instalacji przeciwpożarowej w kościele, złożone wnioski o dofinansowanie do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Toruniu oraz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.