Zmiany limitu osób w kościele klasztornym

Zmiany w zasadach bezpieczeństwa podczas Mszy św. i Nabożeństw na okres Świąt Wielkanocnych, począwszy od Niedzieli Palmowej.

 

Zasady bezpieczeństwa w kościele:

  • obowiązek zasłaniania ust i nosa
  • zachowywanie bezpiecznego 1,5 metrowego dystansu
  • limit osób uczestniczących w liturgii – 1 osoba na 20 m2– w naszym kościele 25 osób. Ewentualne pozostałe osoby będą przekierowywane do krużganków klasztornych i wirydarza. W krużgankach klasztoru może uczestniczyć 15 osób natomiast w wirydarzu 30 osób. Inne osoby mogą uczestniczyć w liturgii na zewnątrz kościoła z zachowaniem ogólnych zasad bezpieczeństwa. W związku z limitem osób prosimy bardzo naszych parafian, aby na Mszy św. dać pierwszeństwo osobom zamawiającym intencję i ich rodzinom.

Jednocześnie informujemy:

  • W czasie pogrzebu w kaplicy cmentarnej może uczestniczyć 6 osób.
  • W trosce o zdrowie prosimy aby w najbliższym czasie ograniczyć załatwianie spraw w biurze parafialnym do niezbędnego minimum.

Przypominamy, iż nadal obowiązuje dyspensa Biskupa Wojciecha Polaka od obowiązku uczestnictwa w Mszy św. w niedzielę i święta nakazane.