Zmarł ks. kan. Stanisław Podlewski (zdjęcia z pogrzebu oraz tekst pożegnania)

Poniżej tekst pożegnania odczytany przez Przedstawicielkę Rady Parafialnej.

 

„ Żyłem z wami, cierpiałem i płakałem z wami.

Nigdy mi, kto szlachetny nie był obojętny…”  – te słowa Juliusza Słowackiego towarzyszą nam, gdy przywołujemy w pamięci lata, które ks. Stanisław spędził w Mogilnie.

Na Ziemi Mogileńskiej pozostawił ślady swojej kapłańskiej działalności , misji, którą miał do wypełnienia. Jako kapłan i człowiek wielkiego serca pozostaje i pozostanie w pamięci wielu mogilnian.

W latach 90-tych ubiegłego stulecia, gdy znaczna część zabudowy klasztornej przy parafii św. Jana Apostoła była w administracji państwowej, podjął skuteczne działania, by odzyskać wszystkie pomieszczenia na rzecz parafii. Kierował stosowne wnioski do różnych podmiotów, tworząc podwaliny pod funkcjonujące dziś Europejskie Centrum Spotkań Wojciech – Adalbert w Mogilnie.

Do dziś w Szkole Podstawowej nr 1 w Mogilnie wiszą w salach krzyże, poświęcone przez ks. Stanisława, gdy w roku szkolnym 1990/91 powróciła do szkół religia.

Z inicjatywy ks. Stanisława od 1992 roku wydawany był katolicki miesięcznik BENEDICTUM- DOBRE SŁOWO- jedyne ( na tym terenie) pismo o charakterze katolicko- społecznym.

Jako Dziekan dekanatu mogileńskiego, wraz z zespołem redakcyjnym BENEDICTUM zainicjował Dekanalne Kongresy Synodalne, z których pierwszy, na temat : „Środki masowego przekazu w służbie Ewangelii” uroczyście otworzył ks. Biskup Bogdan Wojtuś 21 czerwca 1993r.

W 1996r. Rada Miasta przychyliła się do złożonego przez ks. Stanisława wniosku i nadała placowi przykościelnemu nazwę SKWER ŚW. WOJCIECHA.

Ks. Stanisław był wielkim kapłanem,… nie sylwetką, ale duchem, dobrocią i kapłańską mądrością…  Wartości materialne nie były dla Niego ważne.

Umiał słuchać, a niekiedy znacząco milczeć…

Potrafił w wyjątkowo prosty sposób pomagać w rozwiązywaniu problemów rodzinnych, życiowych zagubionego człowieka.  Jego radą czasami były słowa : „ Niebo jest piękne, słońce też… Czasami zasłaniają je chmury…, ale one potem przechodzą i już….”

Bogu niech będą dzięki za życie śp. ks. Stanisława, za czas w którym mogliśmy doświadczać Jego obecności, dobroci, cierpliwości i oddania w Mogilnie.

                                                                        Do zobaczenia w Ojczyźnie Niebieskiej….

 

Za www.archidiecezja.pl

W piątek 6 września zmarł ks. kan. Stanisław Podlewski, emerytowany proboszcz parafii pw. św. Michała Archanioła w Mieścisku, długoletni dziekan dekanatu mogileńskiego. Uroczystości pogrzebowe odbędą się 11 września w Mieścisku. Zmarłego kapłana polecamy Bożemu miłosierdziu.

Śp. ks. Stanisław Podlewski urodził się 30 sierpnia 1940 roku w miejscowości Pińsko k. Szubina. Po ukończeniu Liceum Ogólnokształcącego w Wągrowcu wstąpił w 1959 roku do Prymasowskiego Wyższego Seminarium Duchownego w Gnieźnie, które ukończył 1965 roku. Święcenia kapłańskie przyjął 21 listopada 1965 roku w Gnieźnie z rąk bp. Lucjana Bernackiego. Posługę kapłańską jako wikariusz rozpoczynał w parafii w Łeknie (1965-1966). Następnie był wikariuszem w parafiach w: Miłosławiu (1966-1967), Osieku (1967-1968), Wniebowzięcia NMP w Wągrowcu (1968), św. Jakuba w Wągrowcu (1968-1977) oraz Chrystusa Króla w Jarocinie (1977-1982). W 1982 roku został mianowany administratorem parafii w Witaszycach, a po kilku miesiącach proboszczem parafii pw. św. Jakuba Ap. w Mogilnie (do 1994) oraz pw. św. Jana Ap. w Mogilnie (do 1998). Od 1982 do 1985 roku pełnił funkcję wicedziekana, a od 1985 do 1998 dziekana dekanatu mogileńskiego. W 1994 roku abp Henryk Muszyński włączył go jako kanonika gremialnego do Kapituły Kolegiackiej w Kruszwicy. W 1998 roku objął jako proboszcz parafię pw. św. Michała Archanioła w Mieścisku, gdzie duszpasterzował przez 16 lat, do 2014 roku. W 2014 roku przeszedł na emeryturę i zamieszkał w Archidiecezjalnym Domu Księży Seniorów w Gnieźnie.

Wprowadzenie i modlitwa przy trumnie śp. ks. kan. Stanisława Podlewskiego odbędzie się we wtorek 10 września o godzinie 16.00 w Archidiecezjalnym Domu Księży Seniorów pod przewodnictwem bp. Krzysztofa Wętkowskiego. Msza św. i uroczystości pogrzebowe odbędą w środę 11 września o godzinie 11.00 w parafii pw. św. Michała Archanioła w Mieścisku pod przewodnictwem Prymasa Polski abp. Wojciecha Polaka. Zmarłego kapłana polecamy Bożemu miłosierdziu

Zdjęcia z pogrzebu w dniu 11.09.2019r. w  Mieścisku (fot. br. Jarosław).