Zapytanie ofertowe nr 2/2020

Parafia rzymskokatolicka                                                                                                          Mogilno, 13.07.2020r.
p.w. św. Jana Apostoła                                                                                                                                                                                           

Benedykta XVI nr 1
88-300 Mogilno
tel. + 48 52 315 24 08
fax + 48 52 315 14 21
mogilno.klasztor@gmail.com
www.klasztor.mogilno.com.pl

Zapytanie ofertowe nr 2/2020

(dotyczy: Prace restauratorsko-konserwatorskie organów (remont stolika gry – kontuaru) w kościele p. w. św. Jana Apostoła w Mogilnie).

 

W związku z planowaną restauracją i konserwacją organów (remont stolika gry – kontuaru) z  kościoła św. Jana Apostoła w Mogilnie (zabytkowy instrument z końca XIX wieku) zapraszamy do złożenia ofert na powyższe prace konserwatorskie i zapoznanie się ze stanem obiektu na miejscu.

Zamawiającym jest Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Jana Apostoła w Mogilnie, ul. Benedykta XVI 1, 88-300 Mogilno. Zakładany termin realizacji prac od dnia podpisania umowy do 31 października 2020 roku. W uzasadnionych przypadkach data zakończenia prac może ulec wydłużeniu.

Przeprowadzenie wizji lokalnej możliwe jest po uprzednim umówieniu się, dane kontaktowe podane są powyżej.

Warunkiem niezbędnym jest:

  1. Posiadanie przez wykonawcę uprawnienia organmistrzowskie do wykonywania powyższych prac.
  2. Przedłożą listę realizacji prac konserwatorskich.
  3. Przedłożenie minimum jednego protokołu odbioru prac przez Konserwatora Zabytków.
  4. Udzielenie pisemnej gwarancji na planowane do przeprowadzenia prace – minimum 2 lata gwarancji na prace.

Niespełnienie powyższych warunków, niedostarczenie wymaganych dokumentów w terminie lub dostarczenie ich częściowo wyklucza potencjalnego oferenta.

Przedmiar prac – do wykonania w roku bieżącym jest remont stolika gry (kontuaru). Gruntownych prac wymagają wszystkie mechanizmy traktury grającej obu manuałów i sekcji pedału oraz wyciągów rejestrowych.

Instrument wykonany przez Romana Hoffmanna z Poznania około 1898 roku, o trakturze mechanicznej, wiatrownicach stożkowych, 19-głosowy, rozdzielony na dwie sekcje klawiatury ręcznej (1 – 9 głosów) i klawiaturę nożną (4 głosy), miech jednofałdowy, dwuczerpakowy

Ofertę należy przedłożyć obligatoryjnie w wersji papierowej osobiście lub drogą pocztową / kurierem (decyduje data nadania) do dnia 23.07.2020r. na adres:  Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Jana Apostoła w Mogilnie, ul. Benedykta XVI 1, 88-300 Mogilno.