„Przychodzę Boże pełnić Twoją wolę” – XIV Archidiecezjalna Szkoła Ceremoniarza

„Przychodzę Boże pełnić Twoją wolę” – te słowa psalmu śpiewaliśmy wczoraj w czasie Mszy świętej, kończącej drugi stopień XIV Archidiecezjalnej Szkoły Ceremoniarza. Odbywała się ona, w jak zawsze gościnnym, mogileńskim klasztorze Braci Mniejszych Kapucynów i uczestniczyło w niej 60 lektorów z całej archidiecezji.

Spotkanie rozpoczęło się w piątek 17 stycznia, kiedy po kolacji lektorzy przystąpili do sprawdzania wiadomości zdobytych na pierwszym stopniu. Następnie po grach integracyjnych, spotkaliśmy się w kościele na wieczornej Adoracji Najświętszego Sakramentu. Był to czas osobistej modlitwy w ciszy, przeplatanej krótkimi rozważaniami i śpiewem. Sobota to czas wykładów i warsztatów, poświęconych zagadnieniom czasu w liturgii, przygotowaniu i przebiegu Mszy obrzędowych, Mszy z udziałem Biskupa, a także posługi z kadzidłem i w czasie procesji liturgicznych. Centralnym punktem dnia była Msza święta, sprawowana w południe. Wieczór to czas wspólnego seansu filmowego, rozmów na różne tematy oraz modlitwy. Po krótkim wprowadzeniu do Liturgii Godzin, odmówiliśmy wspólnie Kompletę. Choć wspólnie dzień zakończyliśmy, to rozmowy i spotkania w mniejszym gronie trwały jeszcze do… pewnych godzin nocnych.

Lektorom towarzyszyła ekipa kleryków z naszego seminarium – Piotr Mroczkowski, Kacper Politowski, Michał Romel i Rafał Wojciechowski, a także ks. Jakub Dębiec, diecezjalny duszpasterz LSO, dk. Jakub Siutkowski oraz animatorzy LSO – Gerard Kaszyński i Filip Głowacki. Gościnnie odwiedzili nas także ks. Przemysław Robaszkiewicz i dk. Marcin Kąkol z sąsiedniej parafii farnej.

 

Tekst za: http://lso-archidiecezja.pl/aktualnosci