Ogłoszenia

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

V Niedziela Wielkanocna

10 maja 2020 

  1. Przypominamy, że w Mszy św. w naszym kościele oprócz ministrantów może uczestniczyć maksymalnie 27 wiernych. Pozostałe osoby mogą uczestniczyć w liturgii na zewnątrz kościoła lub w wirydarzu z obowiązkiem zachowania 2 metrowego dystansu między osobami i noszenia maseczek ochronnych. Prosimy również, aby w kościele zachowywać wspomniany odstęp wykorzystując do siedzenia również ławki w nawach bocznych.
  2. Przypominamy, iż prowadzimy transmisje internetowe modlitw z naszego klasztoru:
  • Codziennie modlitwa w intencji ustania epidemii:

         19:15 Dziesiątek Różańca dla dzieci
         20:30 Różaniec przed Najświętszym Sakramentem

  1. Dzisiaj w naszym kościele dziesięcioro dzieci przyjmie po raz pierwszy Komunię Świętą reszta przygotowuje się do terminu wrześniowego. Módlmy się jako parafia za te dzieci oraz ich rodziców, aby Uroczystość ta przyczyniła się do pogłębienia relacji z Jezusem Chrystusem Eucharystycznym, w tych rodzinach oraz całej parafii.
  2. W środę 13 maja wspominamy Matkę Bożą z Fatimy. Tego dnia zapraszamy na modlitwę różańcową odmówioną przed Najświętszym Sakramentem o godz. 19.00. Modlitwa różańcowa w kolejne miesiące, trzynastego dnia, aż do miesiąca października. Zapraszamy.
  3. Ze względu na epidemię zostają odwołane dwie pielgrzymki: pielgrzymka dzieci pierwszokomunijnych na Jasną Górę i pielgrzymka rowerowa na Jasną Górę.
  4. W tym roku otrzymaliśmy dotacje na wykonanie prac przy naszym kościele. Z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego 70 000 zł na podłogę w zakrystii oraz z Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu 20 000 zł na renowację organów. Do realizacji tych inwestycji konieczny jest także wkład własny parafii, w tym roku na obydwa cele wynosi on około 16 000 zł. W związku z tym w przyszłą niedziele wracamy do naszego zwyczaju zbierania co miesięcznej puszki na cele remontowe. Ofiary można również przesyłać na konto parafii. Zachęcamy w miarę możliwości do wsparcia tych prac remontowych naszego kościoła. Za wszelkie ofiary serdecznie dziękujemy.
  5. Przy wyjściu z kościoła można nabyć prasę katolicką.