Nowa sytuacja dotycząca zgromadzeń religijnych (Aktualizacja)

Nowa sytuacja dotycząca zgromadzeń o charakterze religijnym w związku z rozwojem epidemii ogłoszona w dniu 24 marca 2020 r. 

Siostry i Bracia, wszyscy jesteśmy zobowiązani do uznania restrykcyjnych wymogów dotyczących zgromadzeń religijnych nałożonych przez Państwo i Kościół.

Od 25 marca do 11 kwietnia br. w liturgii, oprócz celebransa i posługujących mogą wziąć udział TYLKO osoby związane z intencją danej Mszy Świętej (maksymalnie 5 osób).

Dla dobra Nas Wszystkich musimy ten trudny czas przeżyć w duchowej więzi z Panem naszego życia i śmierci, a także w duchowej więzi pomiędzy sobą.

Pozostańcie w Waszych domach! Wzbudzajcie w sobie żal doskonały za popełnione grzechy, pragnąc w sobie pełnego pojednania z Bogiem, ożywiajcie w sobie pragnienie przyjęcia Komunii świętej duchowej. Módlcie się do Boga o ustanie epidemii, o miłosierdzie i o osobiste nawrócenie.

W miarę możliwości ubiegajcie się o spowiedź świętą, najlepiej umawiając się telefonicznie z kapłanem na spowiedź.

Numery telefonów do Braci:

o. Tomasz Okoń
gwardian klasztoru i proboszcz parafii
tel. kom. 786-818-603;

 

o. Grzegorz Sucheński
wikary klasztoru i parafii
tel. kom. 695-578-304;

 

o. Krzysztof Wyszyński

opiekun Grupy Modlitwy  św. o. Pio

tel.: (052) 315 24 08

 

o. Dawid Napiwodzki
katecheta i duszpasterz młodzieży
tel. kom. 780-113-379;

 

Bracia Mniejsi Kapucyni posługujący w parafii Św. Jana Apostoła w Mogilnie.