Nawiedzanie cmentarza

W związku z zapytaniami dotyczącymi nawiedzania cmentarza informujemy, że na chwilę obecną nie ma takiego aktu prawnego, który zmuszałby do zamknięcia cmentarza. Nie oznacza to, że nie obowiązują inne prawa dotyczące przebywania w miejscach publicznych – dwie osoby w grupie, w odległości dwóch metrów. Obowiązuje niezależnie od pandemii także i to, że cmentarz jest miejscem szczególnej pamięci i modlitwy, nie natomiast miejscami biegów, tras rowerowych czy wyprowadzania pupili domowych. Na cmentarzu, tak jak w każdej przestrzeni publicznej, obowiązują ograniczenia.

Jednakże usilnie prosimy, aby porządki na grobach bliskich przełożyć na czas późniejszy.