Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia ECS

Mogilno, dnia 09 września 2019r.

 

 

ZAWIADOMIENIE

 

Zarząd Stowarzyszenia Europejskie Centrum Spotkań „Wojciech-Adalbert” w Mogilnie zawiadamia, że w dniu 19.09.2019r. o godzinie 1900  w siedzibie Stowarzyszenia odbędzie się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia z następującym proponowanym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie Zgromadzenia
  2. Wybór przewodniczącego i sekretarza Walnego Zgromadzenia
  3. Przyjęcie porządku obrad
  4. Wybory uzupełniające członków Zarządu Stowarzyszenia
  5. Wolne wnioski i dyskusja
  6. Zakończenie

 

 

                                                                                               Zarząd Stowarzyszenia