Kurs Nowe Życie

Kurs Nowe Życie to weekend spotkania z realnie działającym Bogiem, spojrzenia razem z Nim na Twoje życie i zyskania nowych perspektyw i możliwości. Czy je potem wybierzesz i podejmiesz, zależy tylko od Ciebie. Twój Stwórca czeka na Ciebie nieustannie.

Kurs Nowe Życie jest częścią programu międzynarodowej sieci Szkół Nowej Ewangelizacji, które powstały jako jedna z odpowiedzi na wezwanie Jana Pawła II. Zawiera odmienny w formie, żywy i prosty przekaz Dobrej Nowiny skierowany do współczesnego człowieka. Adresowany jest zarówno do osób, które chcą doświadczyć miłości Boga, jak i do tych, które nie wierzą, że jest to w ogóle możliwe. Mogą nań jechać zarówno ci, którzy widzą bezsens, zniewolenie i grzech w swoim życiu, jak i ci, którzy tego nie dostrzegają.

Kurs jest prowadzony w większości przez osoby świeckie, podobne do Ciebie, zarówno przez młodych, jak i małżonków oraz osoby dojrzałe. Nie znajdziesz na nim nudnych kazań czy katechez wygłaszanych w oderwaniu od rzeczywistości. Wszystkie osoby z ekipy najpierw taki kurs przeżyły same, i wszystko co na kursie mówią bazuje na tym co same przeżyły. Tak więc pod pewnym względem cały Kurs jest wielkim świadectwem zwykłych osób, które doświadczyły miłości Boga.

Celem weekendu jest pomoc Tobie w odnalezieniu żywego i zainteresowanego Tobą Boga. Doświadczenie Jego miłości jest najcenniejsze w życiu każdego człowieka, daje ożywienie i umocnienie serca. Doświadczając tego, że jesteś kochany/kochana przez Stwórcę i że On jest Ojcem pełnym dobroci zdobędziesz nowe siły do życia i dzielenia się miłością z innymi.

Kurs jest skierowany do wszystkich, którzy ukończyli 18 lat. W przypadku nie spełniania tego ograniczenia prosimy o kontakt indywidualny z odpowiedzialnymi za kurs.

Kto prowadzi: Szkoła Nowej Ewangelizacji św. Jana Pawła II w Markowicach
Kto organizuje: Parafia św. Jana Apostoła w Mogilnie
Kiedy: 14-16 października 2016 r. (początek w piątek ok. 16.30, zakończenie w niedzielę ok 15.00)
Gdzie: Klasztor Braci Mniejszych Kapucynów, ul. Benedykta XVI 1, 88-300 Mogilno
Koszt: 120 zł (zakwaterowanie w klasztorze, pełne wyżywienie oraz materiały dla uczestników)
Kontakt: br. Piotr Krawczyk OFMCap.katecheta.mogilno@gmail.com, tel. +48.575.651.168

Formularz zapisów:
https://goo.gl/forms/sETNV1k2lPoZ3m9H2

Krótki filmik w wypowiedziami Kursu Nowe Życie:


Źródło: www.kursnowezycie.pl