Duszpasterskie spotkanie z parafianami

Duszpasterskie spotkanie z parafianami zwane kolędą rozpoczniemy w poniedziałek 4 stycznia. W naszym kościele przez cały styczeń organizujemy dodatkowe dwie Msze św. wieczorne o godz. 17.00 i 19.00 w intencji mieszkańców wymienionej ulicy, bloku lub miejscowości. Grafik umieszczony jest w gablocie ogłoszeń i na stronie parafii, można również zabrać w wersji papierowej ze stolika przy wyjściu z kościoła. Zapraszamy osoby chętne do uczestnictwa we wspólnej modlitwie. Na stoliku przy wyjściu z kościoła znajduje się modlitwa błogosławieństwa rodzin, którą można zabrać do domów i odmówić w gronie rodzinnym. Dostępna będzie także woda święcona. Należy jednak ze sobą wziąć naczynie na wodę. Po modlitwie po komunii będzie także podsumowanie roku duszpasterskiego przez proboszcza. Z powodu dodatkowej Mszy św. o godz. 17:00, nie będzie w poniedziałki stycznia wymienianek.

Gdyby ktoś chciał, aby kapłan mimo wszystko przyszedł z wizytą duszpasterską do domu prosimy o ustalenie terminu indywidualnie z danym kapłanem.

Tekst modlitwy błogosławieństwa rodzin pod planem kolędy.

PLAN KOLĘDY 2021

Poniedziałek
4.01.
17.00 Powstańców Wlkp. 35 B 1 – 46
19.00 Powstańców Wlkp. 41 b 1 – 24
Wtorek
5.01.
17.00 Powstańców Wlkp. 49 A 1 – 30
19.00 Powstańców Wlkp. 35 A 1 – 60
Czwartek
7.01.
17.00 Powstańców Wlkp. 45 b 1 – 20
19.00 Powstańców Wlkp.45 a 1 – 30
Piątek
8.01.
17.00 Powstańców Wlkp. 41 a 1 – 60
19.00 Powstańców Wlkp. 49 1 – 60
Sobota
9.01.
17.00 Powstańców Wlkp. (ulica) (nieparzyste)
19.00 Powstańców Wlkp. (ulica) (parzyste)
Poniedziałek
11.01.
17.00 Witosa 3 1 – 50, domki 2 i 4
19.00 Witosa 5 1 – 60
Wtorek
12.01.
17.00 Witosa 7 1 – 40
19.00 Witosa 9 1 – 50
Środa
13.01.
17.00 Benedyktyńska 1 – 23
19.00 Rynek Witosa 9 a 1 – 23 1 – 20
Czwartek
14.01.
17.00 Poznańska Parzyste i nieparzyste
19.00 Łąkowa Domki + Blok (18-1) + 1A
+ 1C
19:00 Jagiełły 1 – 17
Piątek
15.01.
17.00 Olsza 1A – 40
19.00 Sądowa, Plac Wolności 1 – 191 – 27
Sobota
16.01.
17.00 Żabienko od numeru 9, Goryszewo 21od numeru 20, Żabno 21
19.00 Bystrzyca nr 1 – 9 i 18 – 21nr 10 – 16a

 

Poniedziałek
18.01.
17.00 Żabno od numeru 18J do numeru 1;od figury w bok (od numeru 10 do numeru 17A)
19.00 Żabno od numeru 50 do 26 + boczna droga;od numeru 52 do numeru 25
Wtorek
19.01.
17.00 Świerkówiec 51 1 – 36
19.00 Szczeglin
Środa
20.01.
17.00 Świerkówiec za SP nr 1+ ul. Jaśminowa nr 36 – 49Aod nr 32 malejąco
19.00 Świerkówiec szosa + Witosa nr 8
19:00 Świerkówiec ul. Zacisze + boczna droga boczna droga nr 11a,b,c,d,e
Czwartek
21.01.
17.00 Świerkówiec – Kalwaria Żaba – Chudzińscy + ul. Jarzębinowa od początku
17:00 Świerkówiec – Kalwaria ul. Jarzębinowa od końca (od nr 34)
19:00 Świerkówiec – Kalwaria Rachwał – Roszak+ ul. Akacjowa, + ul. Świerkowa
19.00 Świerkówiec – Kalwaria ul. Modrzewiowa + Kuś – Żaba + ul. Kalinowa
Piątek
22.01.
17.00 Niezłomnych, Świerkówiec 50, 20
17:00 Bąbowo + Świerkówiec Kalwaria „Czworaki”
19.00 Miłosza, Polna, Wyspiańskiego, Asnyka 2
Sobota
23.01.
17.00 Mickiewicza
19.00 Prusa

PLAN KOLĘDY 2021 (Kaplica w Dąbrówce)

Poniedziałek
25.01.
17.00 Dąbrówka 28 a
18.00 Dąbrówka 28 b
Wtorek
26.01.
17.00 Dąbrówka 28 c
18.00 Dąbrówka 28 d
Środa
27.01.
17.00 Dąbrówka Gospodarstwo, szosa, huby + nr 17,18,27,28
18.00 Dąbrówka Sosnówiec, Brzózki+ bloki 19 – 21 i dom nr 29
Czwartek
28.01.
17.00 Dąbrówka Lipowa od nr 16 do 10
18.00 Dąbrówka Lipowa od nr 9 do 4

 

MODLITWA BŁOGOSŁAWIEŃSTWA RODZIN

Śpiew kolędy

W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.

Amen.

Lektura Pisma: (Łk 9, 1-9)

Z Ewangelii wg św. Łukasza

Potem wszedł do Jerycha i przechodził przez miasto. A pewien człowiek, imieniem Zacheusz, który był zwierzchnikiem celników i był bardzo bogaty, chciał koniecznie zobaczyć Jezusa, któż to jest, ale sam nie mógł z powodu tłumu, gdyż był niskiego wzrostu. Pobiegł więc naprzód i wspiął się na sykomorę, aby móc Go ujrzeć, tamtędy bowiem miał przechodzić. Gdy Jezus przyszedł na to miejsce, spojrzał w górę i rzekł do niego: «Zacheuszu, zejdź prędko, albowiem dziś muszę się zatrzymać w twoim domu». Zszedł więc z pośpiechem i przyjął Go rozradowany. A wszyscy, widząc to, szemrali: «Do grzesznika poszedł w gościnę». Lecz Zacheusz stanął i rzekł do Pana: «Panie, oto połowę mego majątku daję ubogim, a jeśli kogoś w czymś skrzywdziłem, zwracam poczwórnie». Na to Jezus rzekł do niego: «Dziś zbawienie stało się udziałem tego domu, gdyż i on jest synem Abrahama. Albowiem Syn Człowieczy przyszedł odszukać i zbawić to, co zginęło».

 

Prośby

Chrystus przebywając wśród ludzi, żył w rodzinie i obdarzał ją niebieskim błogosławieństwem. Prośmy go pokornie o opiekę nad nami i wołajmy do Niego:

Panie obdarz naszą rodzinę (nas) swoim pokojem

 Ty, poddany Maryi i Józefowi, uświęciłeś życie rodzinne,

– uświęć naszą rodzinę (nas) swoją obecnością.

Ty ukazałeś swoją świętą Rodzinę jako godny podziwu wzór modlitwy, miłości i spełniania woli Ojca,

– uświęć naszą rodzinę (nas) swoją łaską i napełnij ją swymi darami.

Ty kochałeś swoich bliskich i przez nich byłeś kochany,

– zachowaj wszystkie rodziny w pokoju i wzajemnej miłości.

Ty przemieniając wodę w wino w Kanie Galilejskiej, pierwszym znakiem uradowałeś nowo założoną rodzinę,

– przynieś naszej rodzinie (nam) ulgę w cierpieniach i niepokojach, i obdarz radością.

Modlitwa

Ojcze nasz…

a następnie

Błogosławiony jesteś, Boże, Ty zechciałeś, aby Twój Syn, który stał się człowiekiem, był członkiem ludzkiej rodziny i wzrastał w jej wspólnocie, dzieląc jej troski i radości. Ciebie więc, Boże, pokornie błagamy, otaczaj nas opieką i umacniaj swoją łaską, abyśmy cieszyli się pomyślnością i zgodą, i głosili w świecie Twoją chwałę. Przez Chrystusa, Pana naszego.

AMEN.

Na zakończenie

Pan Jezus, który przebywał ze swoją rodziną w Nazarecie, niech zawsze pozostaje wśród nas, niech nas zachowa od zła wszelkiego i sprawi, abyśmy byli jednym sercem i jedną duszą. Który żyje i króluje na wieki wieków.

AMEN.

Śpiew kolędy