100. rocznica urodzin św. Jana Pawła II

W związku z przypadającą na 18 maja br. 100. rocznicą urodzin św. Jana Pawła II, patrona Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Urząd Marszałkowski planuje organizację szeregu wydarzeń, chcąc w ten sposób godnie uczcić tę ważną dla regionalnej społeczności rocznicę.

Wszystkie planowane przedsięwzięcia mają odbywać się, w związku z reżimem sanitarnym związanym z COVID-19, bez udziału publiczności, stąd ich transmisja dostępna będzie w Internecie i regionalnej telewizji. Informacje i kanały transmisji będą publikowane na bieżąco na stronie internetowej www.kujawsko-pornorskie.pl

17 maja br. planowana jest – poprzez transmisję w TVP Bydgoszcz oraz streaming w Internecie – organizacja, następujących po sobie i tworzących jedną całość artystycznych wydarzeń, które realizowane będą w trzech miastach, które odwiedził Jan Paweł II w trakcie swoich pielgrzymek do Ojczyzny: Bazylika katedralna Wniebowzięcia NMP we Włocławku – koncert tenora Piotra Buszewskiego przy akompaniamencie organów; Filharmonia Pomorska w Bydgoszczy – wykonanie okolicznościowego utworu przez Orkiestrę Symfoniczną FP; projekcja multimedialna o Janie Pawle II na fasadzie Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu.

Dzień później, 18 maja br., obchody rozpoczną się o godz. 12:00 uroczystą Mszą św. w toruńskiej Katedrze świętych Janów, pod przewodnictwem ks. bpa Wiesława Śmigla. Następnie planowana jest uroczysta sesja Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Wydarzeniom towarzyszyć będzie wystawa zdjęć z wizyt Jana Pawła w regionie (zdjęcia autorstwa Arturo Mari i fotografów z regionu).

Dla mieszkańców Kujawsko-Pomorskiego przygotowano również konkursy. Zachęca się w nich do udekorowania flagami papieskimi, zdjęciami i kwiatami domów, okien, ogrodów, ulic i osiedli. Pozwoli to poczuć szczególną atmosferę, która towarzyszyła przyjazdom Jana Pawła II do regionu. Konkurs adresowany jest do osób indywidualnych oraz do organizacji i instytucji. Dla tych, którzy chcą wyrazić swoje wspomnienia o papieżu poprzez sztukę, przygotowano kolejny konkurs. Zachęca się w nim mieszkańców do przesyłania zdjęć, filmów, prac plastycznych, utworów literackich i muzycznych, które wiążą się z Janem Pawłem II, jego pielgrzymkami i pontyfikatem.

Planowany jest także program dla młodszych mieszkańców województwa. Na platformie edukacyjnej w dniu 18 maja br. przeprowadzone będą, we współpracy z działającym na Wydziale Teologicznym UMK Laboratorium św. Jana Pawła II, lekcje on-line dla szkół podstawowych i średnich o naszym patronie.

Zachęcamy do włączenia się w przygotowywane przez samorząd województwa akcje, aby mimo niesprzyjających okoliczności związanych z pandemią koronawirusa, wspólnie świętować setną rocznicę urodzin Patrona Województwa Kujawsko-Pomorskiego.